۱۳۹۷/۰۶/۰۹ - ۱۴:۲۹
نقاط محروم و دورافتاده در استان کم نیست و سال به سال شاهد حضور نیروهای جهادی سپاه و بسیج سازندگی خراسان رضوی در این عرصه وارد عمل می‌شوند.